Logo Tasarım

Amblem Nedir?

Bir kurum, kuruluşa ya da ürüne kimlik kazandıran, görüntülerle, sembollerle veya harflerle oluşturulan simgelere amblem denir. Semboller herhangi bir canlı-cansız nesne olabilir. Meyve, hayvan, dağ, bitki, eşya, antik sembol vs…

Örneğin;

Logo Nedir?

Logo bir marka, kurum, kuruluş, şirket, oluşum, topluluk yada fikri temsil eden ve içerisinde grafiksel ögeleri barındıran sembol yada şekillere verilen isimdir. Yazınsal tasarımlar en çok kullanılan biçimlerdir. Kelime olabildiği gibi kısaltmada olabilir…

Örneğin;

LOGO – AMBLEM BİRLİKTELİĞİ

Yanda görüldüğü gibi; firmalar sadece yazı-harf ile logo yaptırmanın yanında sembollerden oluşan amblemlerde yaptırmaktadır. Bunun nedeni akılda kalıcılığı arttırmak kadar aynı isimle var olan diğer firmalardan ayrı durabilmeyi sağlamaktır.

“Apple” firmasının adı İngilizce bir isimdir. Türkçe anlamı “Elma” dır. Yenilmiş bir elma ile, “Adem ile Havva” ya çağrışım yapmaktadır. İnsanların öğrenmeye açlığını temsil etmektedir. Nerede ısırılmış bir elma amblemi görseniz “bu apple firması” diyebiliyorsunuz. Bir süre sonra benzeri firmaların artık logolarını bile kullanmadıklarını sadece amblemleri ile ürünlerinde kendilerini var ettiklerini görürüz. Bir çok araba firmasının araç ön ve arkalarında yer alan amblemleri buna en iyi örnektir.

LOGO – AMBLEM TASARIM SÜRECİ

  1. SUNUM: Logo veya amblem ya da her ikisini beraber tarafımıza yaptırmak isteyen firmalara öncesinde, 5-10 adet kadar sunum yaparız.
  2. ÇİZİM – ORANLAMA: Sizlerden gelen dönütler ile logo/amblem tercihi teke düşürülür. Bu seçimden sonra logo biçimlendirilir ve matematiksel olarak çizilir.
  3. RENKLENDİRME: Sonrasında tarafınıza logo/amblemin sizin seçtiğiniz yada bizim önerdiğimiz şekilde renklendirilmiş halleri sunulur.
  4. SONUÇLANDIRMA: Biçimsel olarak tamamlanmış logo/amblemin sizin ve baskı firmalarının kullanabileceği bütün formatlarda kayıtları gerçekleştirilir. Tüm veriler size e-posta ortamında sunulur. Ayrıca çalışmaların orijinalleri tarafımızda sizinle çalıştığımız sürece saklanır ve korunur.